23.06.2018

Hospodin je nevýslovně dobrý, a proto vás nezavrhne.
1. Samuelova 12, 22 (SNC)

Znáte přece milost našeho Pána Ježíše Krista: ačkoli byl bohatý, stal se kvůli vám chudým, abyste vy jeho chudobou zbohatli.
2. list Korintským 8, 9 (CSP)