26.05.2017

Bůh sám roztahuje nebesa, přes moře kráčí po vlnách. Učinil Oriona i Velký vůz, Plejády i souhvězdí na jihu.
Jób 9,8.9 (B21)

Klanějte se Tomu, který stvořil nebe, zemi, moře i prameny vod!
Zjevení Janovo 14,7 (B21)