24.04.2017

Ti, kdo milují tvou spásu, ať říkají stále: „Veliký je Hospodin!“
Žalm 40,17 (CSP)

Ježíš řekl: „Zachee, pojď rychle dolů, chci dnes být tvým hostem.“ Zacheus slezl, jak nejrychleji uměl, a plný radosti si odváděl Ježíše domů.
Lukáš 19,5–6 (SNC)