21.03.2018

V potu tváře budeš pro sebe ze země dobývat obživu a nakonec zemřeš a pohřbí tě do země, ze které jsi byl stvořen. Prach jsi a v prach se navrátíš.
1. Mojžíšova 3, 19 (SNC)

Od svých předků jsme zdědili smrt jako nevyhnutelný úděl, kdo však přijme za svůj Kristův život, bude sdílet jeho úděl i ve vzkříšení z mrtvých.
1. list Korintským 15, 22 (SNC)